Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 77/2021

2021-11-28

MK NSZZ Solidarność informuje o zakończonych negocjacjach układu zbiorowego dla pracowników morskich Cyfadaco zatrudnionych na masowcach. w których brali udział Przedstawiciele armatora - Cyfadaco

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków  NSZZ Solidarność ,
Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków oraz
przewodniczący MK NSZZ Solidarność przy Polskiej Żegludze Morskiej.

W wyniku negocjacji ustalono:

1.  Marynarze zatrudnieni na statkach wyposażonych w dźwigi przeładunkowe, posiadający uprawnienia do obsługi tych urządzeń, potwierdzone „Świadectwem przeszkolenia w zakresie obsługi żurawi statkowych”  otrzymają  bonus w wysokości USD 100. Bonus przysługuje za pracę na burcie statku wyposażonego w dźwigi  i nie przysługuje w trakcie choroby na statku.

2.  W celu rekompensaty marynarzom zatrudnianym w Cyfadaco i posiadającym stałą umowę o pracę z PŻM kosztów ponoszonych przez nich bezpośrednio na opłacanie składek z tytułu dobrowolnych ubezpieczeń zapewniających świadczenie emerytalne i rentowe, Cyfadaco deklaruje, iż będzie wypłacać marynarzom dodatek w kwocie 150 USD miesięcznie.

3. Podwyżka wynagrodzenia 3 % na wszystkich stanowiskach  plus 1 % całego funduszu statku dla oficerów na 2022 rok oraz podwyżka wynagrodzenia wynosząca 1,5% na 2023 rok.

4. Podwyższono  kwoty odszkodowań wynikające z układu ITF.

5. Ustalono wysokość nadgodziny dla kadeta wynoszącą 4 USD ( dotychczas było 1,30 USD )

6. Ustalono że w razie wydłużenia okresu pracy na statku powyżej 180 dni bez uzgodnienia Firma musi płacić marynarzowi dodatek w wysokości równowartości 1/30 części skonsolidowanej płacy marynarza za każdy dzień powyżej 180 dnia zatrudnienia na burcie statku.

7. Firma zobowiązała się podjąć działania w celu osiągnięcia skrócenia czasu pobytu na statku do 4( +- 1 ) miesięcy.

8. Zmianie uległ punkt w układzie zbiorowym że  w związku z repatriacją z normalnych przyczyn Firma ponosi następujące koszty do czasu dotarcia marynarza do miejsca docelowego repatriacji które jest jego pierwotne miejsce angażu albo miejsce zamieszkania.
a) wynagrodzenie podstawowe
b) koszty zakwaterowania i wyżywienia
c) uzasadnione koszty podróży i utrzymania
d) transport rzeczy osobistych marynarza w ilości maksymalnej dopuszczanej przez przewożnika jako bagaż bezpłatny