Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 79/2021

2021-12-20

MK NSZZ Solidarność PŻM informuje, iż w związku z zawarciem Protokołu dodatkowego nr 1 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) pracowników lądowych Polskiej Żeglugi Morskiej P.P. z dnia 21 stycznia 2015 r. nastąpiły zmiany w ZUZP w części dotyczącej nagród jubileuszowych ? tj. § 16 Układu.

Postanowienia Protokołu przyjęte zostały przez Polską Żeglugą Morską P.P. i wspólną reprezentację związków zawodowych. Od dnia 01.01.2022 roku Pracownika będą obowiązywać nowe warunki pracy i płacy, a mianowicie:

  • Pracownik traci prawo do nagrody jubileuszowej po upływie 45 i 50 lat pracy liczonych zgodnie z dotychczas obowiązującymi postanowieniami ZUZP. Pracownicy, którzy osiągną wymagany staż pracy tj.15 lat, poczynając od 01.01.2022 nabędą prawo do otrzymania nagrody jubileuszowej po 15 latach pracy.