Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 81/2021

2022-03-12

APEL ZARZĄDU REGIONU POMORZA ?ZACHODNIEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ Wobec agresji Rosji na suwerenną Ukrainę, Zarząd Regionu NSZZ ?Solidarność? Pomorza Zachodniego ogłasza zbiórkę na zakup środków medycznych dla zaatakowanych.

Apelując o solidarność z ofiarami brutalnego ataku, prosimy o niezbędne wsparcie akcji, zorganizowanej przez Krajową Sekcję Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego. Jej celem jest zebranie funduszy na zakup środków pierwszej pomocy (tzw. medycznych pakietów indywidualnych typu ifak lub pouch). Według informacji bezpośrednio z Ukrainy, wiemy, że są one najbardziej potrzebne walczącym.
Zarząd Regionu zwraca się z prośbą do wszystkich organizacji związkowych o przyłączenie się do zbiórki.

Pieniądze wpłacać można na konto Zarządu Regionu:

Bank Santander SA
Nr konta 36 1500 1722 1217 2006 0540 0000
z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”.