Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 82/2022

2022-03-12

MK NSZZ Solidarność PŻM informuje iż w związku z sytuacją związaną z agresją Rosji na Ukrainie, w tym trudnościami w kontaktach z bliskimi zatrudnionych na statkach zarządzanych przez Polską Żeglugę Morską P.P. ustalono do odwołania dla członków załóg obywateli Ukrainy zatrudnionych na statkach bezpłatny 3 GB dostęp do internetu oraz 120 minut rozmów telefonicznych.

Dostęp, o którym mowa dotyczy miesięcznego okresu rozliczeniowego.

Informujemy również o możliwości dofinansowania  środkami pieniężnymi przez fundację Publico Mare. Środki te mają zostać przeznaczone na pomoc dla naszych ukraińskich członków załóg w sytuacji zaostrzającego się konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Z fundacji tej można uzyskać bezzwrotne środki np. na sfinansowanie czasowego wynajmu mieszkania dla swoich krewnych z Ukrainy, zakup żywności lub na inne ich bieżące potrzeby po przybyciu do Polski. Ukraińskich marynarzy zatrudnionych na statkach PŻM, którzy chcą wystąpić o bezzwrotną pomoc finansową prosimy o kontakt z prezesem fundacji Publico Mare Dariuszem Litkiewiczem : e-mail : info@publicomare.pl lub telefonicznie : 91 3594 - 881.

Jednocześnie informujemy iż w odpowiedzi na liczne apele od załóg, dla statków, których operatorem jest Marlink (41) podwyższono prędkość internetu do 512/4096 kbps (down) i 512/3072 kbps (up). Poprzednia prędkość to 384/3072 kbps (down) i 128/1024 kbps (up). Oczywiście opłaty za internet dla załóg pozostają bez zmian. Nie zmieniają się również stawki za połączenia telefoniczne z wykorzystaniem VSAT i IOP/Certus /FBB.