Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

Komunikat NR 4/2018

2018-09-24

Prośba o wypełnienie wniosków o wydanie elektronicznych legitymacji.

W związku z wymiana legitymacji członkowskich NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" na elektroniczne.

Prosimy wszystkich członków naszego związku o wypełnienie WNIOSKU O WYDANIE ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI.

Jednocześnie informujemy, że nowa legitymacja będzie umożliwiała elektronicznwe głosowanie w sprawach istotnych dla naszego związku, a także uprawniała do uzyskania rabatów (w wysokości 10-15gr./na litr) przy zakupie paliw i usług na stacjach LOTOSU.

Wypełnione wnioski prosimy o przesłanie do naszej komisji na adres e-mail pzmsolidarnosc@wp.pl

Więcej informacji dotyczących rabatów pod adresem: http://www.nszz.webd.pl/images/download/Ulotka-LOTOS.pdf

 

Przewodniczący MK NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przy PŻM
Jacek Kramarczyk