Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

Komunikat NR 5/2019

2019-01-23

W związku z informacjami o poprawie kondycji finansowej PŻM, związki zawodowe działające w przedsiębiorstwie, zwróciły się do Zarządcy Komisarycznego, Pana Pawła Brzezickiego, o wznowienie rozmów w sprawie przywrócenia dodatku na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, odpraw emerytalnych, wycofania się z tworzenia centrów usług wspólnych oraz wypłaty pracownikom lądowym 3% dodatku inflacyjnego.

Na spotkaniu w dniu 20 grudnia 2018, przedstawiciele dyrekcji zgodnie twierdzili, że firmy nie stać na ponoszenie takich kosztów, lecz nie przedstawiali żadnych dokumentów na poparcie swoich opinii. W niedalekiej  przeszłości już to przechodziliśmy, gdy Rada Pracownicza, oględnie mówiąc, była wprowadzana w błąd na temat  sytuacji finansowej firmy i skończyło się to kolejnym kryzysem, rozwiązywanym obecnie kosztem załogi przedsiębiorstwa.

Na początku stycznia, zwróciliśmy się do Pana Pawła Brzezickiego o osobisty udział w negocjacjach w sprawie wyżej wymienionych punktów i doprowadzenie do porozumienia z dniem 21 stycznia. Niestety do takiego spotkania nie doszło. W związku z tym nasze propozycje zamieniliśmy na żądania z terminem wprowadzenia w życie z dniem 31 stycznia. Niespełnienie naszych postulatów będzie równoznaczne z powstaniem  sporu zbiorowego w Polskiej Żegludze Morskiej od dnia 21 stycznia 2019r. Zastrzegamy również możliwość przeprowadzenia akcji strajkowej, poprzedzonej dwugodzinnym strajkiem ostrzegawczym oraz przeprowadzenia innych niż strajk form akcji protestacyjnej.

Niezrozumiałą i niepokojącą jest dla nas sytuacja unikania przez osobę decyzyjną bezpośredniego zaangażowania się w merytoryczną rozmowę, która mogłaby przynieść konstruktywne efekty doprowadzając do opracowania realnego programu stopniowej poprawy sytuacji finansowej pracowników.

Związki Zawodowe będące przedstawicielami pracowników nie domagają się wycofania Programu Naprawczego a jedynie stopniowego i systemowego przywracania zawieszonych wcześniej składników płacowych, które przecież nie były głównym filarem Programu Naprawczego naszej firmy.

Z ostatniej chwili: Szef Biura Personalno-administracyjnego, Pan Janusz Nahajowski, w imieniu Zarządcy Komisarycznego zaprasza na spotkanie w dniu 24 stycznia 2019r. o godzinie 10:00.

 

Przewodniczący MK NSZZ "Solidarność" przy PŻM
Jacek Kramarczyk