Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

Komunikat NR 6/2019

2019-02-08

Spór zbiorowy w PŻM

MK NSZZ Solidarność przy Polskiej Żegludze Morskiej informuje, że w odpowiedzi na nasze pismo z żądaniami z dnia 22.01.2019 r. pracodawca zajął stanowisko, które nie satysfakcjonuje strony związkowej.

W kwestii:

  • przywrócenia zabezpieczenia socjalnego marynarzy w wysokości 150 USD
  • przywrócenia odpraw emerytalnych dla wszystkich pracowników PŻM

Wobec niespełnienia naszych żądań uznajemy że  zainicjowany został spór zbiorowy w PŻM.
W razie niewypracowania porozumienia w fazie rokowań i mediacji przysługuje nam możliwość przeprowadzenia akcji protestacyjnej (do akcji strajkowej włącznie).

Jednakże wskazujemy, iż celem naszego związku nie jest przeprowadzenie strajku wśród załogi lecz znalezienia rozwiązań korzystnych zarówno dla pracowników jak i zakładu pracy.
O wynikach negocjacji będziemy informowali na bieżąco.

Przewodniczący NSZZ Solidarność przy PŻM

Jacek Kramarczyk