Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

Wyjazd do Lichenia

2019-02-11

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału w XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce NSZZ "Solidarność" do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2019 r.

Kosz pielgrzymki - 195 zł od osoby. W ramach ceny oferujemy:

  • przejazd autokarem
  • nocleg (Dom Pielgrzyma „Arka” w Licheniu)
  • trzy posiłki
  • ubezpieczenie

Zapisy przyjmowane są do końca marca w sekretariacie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego, przy al. Wojska Polskiego 113 w Szczecinie, lub mailowo poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej ZR http://solidarnosc.szczecin.pl, wysyłany na adres e-mail: solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl

Opłaty za wyjazd można uregulować przelewem na rachunek bankowy ZR NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego:

Santander Bank Polska
numer konta: 36 1500 1722 1217 2006 0540 0000
z dopiskiem „Pielgrzymka do Lichenia” plus wysłanie potwierdzenia wpłaty na adres
e-mail: solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl

Pierwszeństwo mają członkowie Związku "Solidarność", osoby towarzyszące będą zapisywane na listę rezerwową.

Z poważaniem
Sekretariat Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego