Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT NR 8/2019

2019-03-25

Informujemy że w dniu 04.04 2019r. o godz. 15:00 pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie (Wały Chrobrego) odbędzie się akcja protestacyjna NSZZ "SOLIDARNOŚĆ".

Koleżanki i koledzy

Informujemy że w dniu 04.04 2019r. o godz. 15:00 pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie /Wały Chrobrego/ odbędzie się akcja protestacyjna NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. W czasie akcji jest przewidziane wręczenie Wojewodzie Zachodniopomorskiemu petycji z postulatami naszego związku, między innymi dotyczącymi sytuacji w Polskiej Żegludze Morskiej.

W związku z powyższym prosimy o przybycie jak najliczniejszej reprezentacji naszego zakładu pracy.

Apelujemy do członków i sympatyków NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” aby swoje niezadowolenie z aktualnej sytuacji w PŻM  zamanifestowali w sposób zorganizowany, licznie uczestnicząc w manifestacji.
Osoby pracujące aktualnie na statkach prosimy o poinformowanie swoich rodzin o akcji i zaproszenie ich do uczestnictwa w pikiecie.