Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

2024-05-28
Podwójna księgowość to nielegalny system księgowy
2024-05-08
Wniosek do posłów i strony rządowej o reaktywowanie polskiej floty morskiej pod polską banderą
"Zielony Ład"
zasady refundacji za wypoczynek sobotnio-niedzielny w OW Drawno w 2024r

Komunikat 18/XIV/2024

2024-05-28

Choroba/wypadek na statku - odszkodowania

 

Doznając wypadku na statku w trakcie zatrudnienia, marynarz lub jego rodzina często dąży do uzyskania odszkodowania od armatora lub pracodawcy z pominięciem związku zawodowego. Jednak proces ten wymaga ostrożności, aby uniknąć błędów, które mogą pozbawić marynarza lub jego rodzinę przysługujących im świadczeń.

Co jest kluczowe i na co należy zwrócić uwagę?

1. Zabezpiecz dokumentację: Po wypadku należy niezwłocznie sporządzić pisemny raport. Marynarz powinien mieć możliwość zapoznania się z takim raportem, przeanalizować jego treść i zgłosić wszelkie nieścisłości. Raport ma ważne znaczenie dowodowe. Należy także pamiętać, iż wszelkie choroby lub zdarzenia mające wpływ na stan zdrowia (jak i mogące mieć taki wpływ w przyszłości) powinny być niezwłocznie zgłaszane do przełożonych lub kapitana.

2. Dokumentacja pracownicza: Warunki zatrudnienia i układy zbiorowe pracy stanowią istotę. Wszystko zaczyna się od podpisania umowy o pracę (seafarer’s employment contract). Najlepszą gwarancję prawidłowych warunków zatrudnienia na statkach tanich bander zapewnia podpisanie umowy o pracę sporządzonej zgodnie z układem zbiorowym pracy zatwierdzonym przez ITF. Należy pamiętać, że indywidualna umowa o pracę nie zawsze będzie zawierać szczegóły dodatkowych świadczeń. W związku z tym należy starać się, aby uzyskać potwierdzenie (najlepiej w formie pisemnego porozumienia lub zobowiązania w kontrakcie) jaka rekompensata zostanie wypłacona i na jakich warunkach w przypadku: choroby lub urazu w okresie obowiązywania umowy, śmierci (kwota należna upoważnionemu krewnemu), utraty statku, utraty rzeczy osobistych w wyniku utraty statku, przedterminowego wypowiedzenia umowy. Upewnij się, że otrzymałeś i zachowałeś kopię umowy o pracę, którą Ty i Twój pracodawca podpisałeś.

3. Unikaj pochopnych decyzji: Zasiłek chorobowy i koszty leczenia to kluczowe aspekty. Raport lekarski stwierdzający trwały uszczerbek na zdrowiu jest podstawą do dochodzenia odszkodowania z tytułu niezdolności do pracy.

4. Ostrożność przy podpisywaniu dokumentów: Nieostrożne podpisanie dokumentów lub oświadczeń może uniemożliwić dochodzenie swoich dalszych roszczeń.

5. Warto skonsultować się ze swoim związkiem zawodowym: W trakcie procesu odszkodowawczego, kontakt z związkiem zawodowym może być niezwykle pomocny. Związek może udzielić wsparcia, zapewniając fachowe doradztwo i informacje na temat praw pracowniczych. Ich doświadczenie i znajomość przepisów mogą być bezcenne w zapewnieniu ochrony interesów marynarza. Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz więcej informacji.

6. Warto skonsultować się z KSMMiR NSZZ „Solidarność”: Każdy marynarz pracujący na statku pokrytym układem zbiorowym pracy podpisanym przez KSMMiR NSZZ „Solidarność”, przed rozpoczęciem pracy powinien poinformować najbliższą osobę o możliwym kontakcie z KSMMiR NSZZ „Solidarność”, w przypadku wypadku, choroby i śmierci.

Wspieramy marynarzy oraz rodziny poszkodowanych. Sukcesem w skutecznym rozwiązaniu sprawy jest wiedza o przysługujących prawach, zapisach w umowie o pracę, warunkach zatrudnienia lub układzie zbiorowym pracy.

Zalecamy marynarzom kontakt ze Związkiem Zawodowym przed rozpoczęciem postępowania. Ta niezobowiązująca rozmowa może okazać się kluczowa w postępowaniu odszkodowawczym. Nie należy zwlekać, konsultacje powinny się odbyć możliwie najwcześniej.

Przypominamy, iż marynarze należący do NSZZ „Solidarność” mogą z nami zawsze sprawdzić oferowaną lub już posiadaną umowę o pracę.

Dane kontaktowe:

MK NSZZ Solidarność PŻM

e-mail: pzmsolidarnosc@wp.pl

Tel. Kontaktowy: 913594078

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”

e-mail: gdynia@nms.org.pl

tel. kontaktowy: 58 6218543

Koordynator ITF

e-mail: mazurkiewicz_adam@itf.org.uk

tel. kontaktowy: 91 4239330, 501539329

Inspektor ITF

e-mail: daleki_grzegorz@itf.org.uk

tel. kontaktowy: 58 6616096, 514430374