Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

2024-05-28
Podwójna księgowość to nielegalny system księgowy
2024-05-08
Wniosek do posłów i strony rządowej o reaktywowanie polskiej floty morskiej pod polską banderą
"Zielony Ład"
zasady refundacji za wypoczynek sobotnio-niedzielny w OW Drawno w 2024r

Komunikat 19/XIV/2024

2024-05-28

Bezpieczeństwo i ochrona marynarzy

Rada Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” uznaje bezpieczeństwo i ochronę marynarzy za priorytetowy cel działania KSMMiR NSZZ „Solidarność”. Bezpieczny statek wymaga bezpiecznej obsady załogowej. Marynarze mają prawo do odpowiednich czasów odpoczynku. Dokładne rejestrowanie godzin pracy / odpoczynku marynarzy jest nie tylko wymogiem prawnym na mocy zarówno MLC z 2006 r., jak i STCW z 1978 r., ale także jest narzędziem monitorowania zgodności. Eksploatowanie statku z minimalną obsadą załogową zwiększa presję, wydłuża czas pracy, tym samym poważnie zagrażając bezpieczeństwu załogi i środowiska.

Niewłaściwy (zaniżony) rejestr czasu pracy / odpoczynku pozbawia marynarzy należnego wynagrodzenia jak i utwierdza państwo bandery, iż eksploatacja statku z minimalną, bezpieczną obsadą jest wystarczająca.

Niestety, często zarzuca się, że przyczyną incydentu lub wypadku na morzu jest błąd ludzki, nie wspominając o samozadowoleniu przedsiębiorstw i odpowiedzialności administracji państw bandery, które zgadzają się na niewystarczającą obsadę statku jako czynnik przyczyniający się do błędu ludzkiego.

 Rada KSMMiR NSZZ „Solidarność”podkreśla, że podwójna księgowość na statkach to niegodny system księgowy, w którym zmusza się marynarzy do podpisywania dwóch różnych zestawów umów i/lub rozliczeń finansowych oraz czasu odpoczynku i pracy.

 Rada  KSMMiR NSZZ „Solidarność” akceptuje akcję zbierania informacji dot.: podwójnej księgowości, obsady załogowej, godzin pracy i odpoczynku od marynarzy zatrudnionych na statkach pokrytych układami zbiorowymi ITF, których stroną jest KSMMiR NSZZ „Solidarność”.

 Rada KSMMiR NSZZ „Solidarność” zobowiązuje OZ/OM NSZZ „Solidarność” wchodzące w skład KSMMiR NSZZ „Solidarność” do:

-      poinformowania swoich członków o szczegółach i celach akcji  KSMMiR NSZZ „Solidarność”;

-      zbierania informacji od marynarzy członków  NSZZ „Solidarność” dot.: podwójnej księgowości na statkach, czasu pracy i odpoczynku oraz obsady załogowej;

-      systematycznego przekazywania zebranych informacji do Macieja Konopki – Organizatora związkowego KSMMiR NSZZ „Solidarność”.

 Termin zakończenia akcji 30 czerwiec 2025 rok. Zebrane informacje zostaną przedstawione na śródkadencyjnym Walnym Zebraniu Delegatów KSMMiR NSZZ „Solidarność” w drugiej połowie 2025 roku.