Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT NR 9

2019-05-06

PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY

Międzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" przy Polskiej Żegludze Morskiej zaprasza na Pielgrzymkę
Ludzi Morza do Częstochowy.

Wyjazd ze Szczecina autokarem nastąpi w dniu 20 września 2019r. o godz. 6.00.

Nocleg w Domu Pielgrzyma (pokoje 2 osobowe)

Wyjazd z Częstochowy 21 września 2019 r. ok. godz.17.00.

Koszt pielgrzymki dla członków „S” i ich rodzin –  100 zł

Koszt pielgrzymki dla pozostałych uczestników – 150 zł
(Koszty pielgrzymki mogą ulec zmianie w zależności od ilości uczestników)

W opłacie uwzględniono : przejazd autokarem, nocleg (ze śniadaniem), ubezpieczenie.

 

Zapisy i informacje:

Biuro NSZZ "S" PŻM, Pl. Rodła 8, Szczecin, tel. 091 3594078, -079