Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.
Zapraszamy do skorzystania z wypoczynku w ośrodkach DOMS w Jarnołtówku, Spale i Zakopanem. Z bonem zapłacicie Państwo o 200zł mniej za wszystkie usługi świadczone w naszych obiektach, a w szczególności wyżywienie, noclegi oraz strefę relaksu.

KOMUNIKAT NR 10

XVI Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność"

W dniu 28 maja w Warszawie odbył się XVI Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność". W obradach uczestniczył Przewodniczący Komisji Krajowej naszego związku kol. PIOTR DUDA.

Obecni byli też  delegaci z MK NSZZ „Solidarność” przy PŻM, którzy przedstawili aktualną sytuację pracowników grupy PŻM. Delegaci na kongres wybrali nowego Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Transportowców którym został Kolega Henryk Grymel.

W wyniku obrad Delegaci Kongresu przyjęli stanowisko dotyczące Polskiej Żeglugi Morskiej:

 

Stanowisko
XVI KONGRESU KRAJOWEGO SEKRETARIATU TRANSPORTOWCÓW
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Z dużym niepokojem obserwujemy działania Zarządcy Komisarycznego Polskiej Żeglugi Morskiej P.P w Szczecinie i dążenia do zatrudniania obcokrajowców na statkach stanowiących własność Polskiej Żeglugi Morskiej  P.P.

Jednocześnie wyrażamy nasze niezadowolenie z powodu oparcia planu naprawczego firmy polegającego w znaczącej mierze na ograniczeniu dochodów załóg pływających i pozbawieniu marynarzy wsparcia finansowego na ubezpieczenie społeczne (ZUS).

XVI Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ Solidarność wspiera działanie KSMMiR i Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność przy PŻM dążące do:

  • przywrócenia utraconych wynagrodzeń
  • przywrócenia opłacania składek dodatku na ubezpieczenie społeczne
  • przywrócenia odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych zawieszonych przez Zarządcę Komisarycznego
  • skrócenia okresu zamustrowania na statku z 6 miesięcy
  • do 4 miesięcy.