Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT NR 11

2019-08-28

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

Informujemy, że z dniem 11 sierpnia 2019r.zostały przywrócone nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wypłaty będą odbywały się na zasadach określonych w Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników Polskiej Żeglugi Morskiej zatrudnionych na statkach z dnia 22-05-1995r.

W chwili obecnej trwają negocjacje wspólnej reprezentacji Związków Zawodowych działających w PŻM z przedstawicielami armatora nad uaktualnieniem stawek stanowiących podstawę do naliczania w/w wypłat.
Na dzień dzisiejszy, strona związkowa złożyła armatorowi propozycje sposobu naliczania nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Uważamy  też że nowy sposób naliczania powinien obowiązywać od momentu odwieszenia.

O wynikach negocjacji poinformujemy po ich zakończeniu.
Oficjalny komunikat w tej sprawie przedstawi zapewne dyrekcja PŻM.