Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT NR 14

2019-09-17

Informujemy wszystkich członków NSZZ Solidarność przy PŻM, że w dniu 11.09.2019 r. skierowaliśmy pismo do KSMMiR w sprawie negocjacji nad nowym układem zbiorowym dla marynarzy. W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia ważności Układu Zbiorowego IBF Cyfadaco (31.12.2019 r.) z prośbą o jak najszybsze podjęcie negocjacji nowego Układu Zbiorowego dla marynarzy.

Oczekujemy:

  • Przywrócenia zabezpieczenia emerytalnego (ZUS) w kwocie 150 USD oraz wpisania do Układu Zbiorowego tejże składki jako zabezpieczenie społeczne marynarzy.
  • Skrócenia czasu zaokrętowania na statku 4-1+1 miesiąc.
  • Przywrócenia obsady załogowej na statkach wedle zasad sprzed wprowadzenia programu naprawczego w Polskiej Żegludze Morskiej.
  • Podwyższenia a właściwie odwieszenia zawieszonego wynagrodzenia z 2016 r. i 2017 r. oraz podwyższenia wynagrodzenia Basic.

Uważamy, że nie są to zbyt wygórowane oczekiwania w stosunku do armatora który tak doskonale daje sobie radę na światowym rynku żeglugowym.

 

Wiceprzewodniczący MK NSZZ Solidarność PŻM

Remigiusz Rymaszewski