Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT NR 15

2019-09-24

Pilna potrzeba podjęcia prac nad opracowaniem nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Polskiej Żeglugi Morskiej

W związku z odwieszeniem zawieszonego Zakładowego Układu Zbiorowego dla pracowników Polskiej Żeglugi Morskiej zatrudnionych na statkach z dnia 22 maja 1995 r.  MK NSZZ Solidarność widzi pilną potrzebę podjęcia prac nad opracowaniem nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla  pracowników Polskiej Żeglugi Morskiej:

  • zatrudnionych na masowcac,
  • zatrudnionych na zbiornikowcach,
  • zatrudnionych na promach,
  • zatrudnionych na statkach żeglugi śródlądowej.

Jesteśmy gotowi do konsultacji i podjęcia dyskusji w wyżej wymienionym temacie.

 

Wiceprzewodniczący MK NSZZ Solidarność przy PŻM
Remigiusz Rymaszewski