Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT NR 16

2019-09-26

Zapraszamy na posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Zapraszamy na posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się w dniu 3 października 2019 r. o godzinie 12.00 (czwartek), w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Mickiewicza  41 (I piętro, sala sesyjna).

Tematem przewodnim posiedzenia plenarnego będzie zajęcie się problematyką funkcjonowania Stoczni Remontowej Gryfia w quasi holdingu z Grupą PŻM oraz funkcjonowanie Grupy PŻM w ostatnim roku obowiązywania porozumienia społecznego dot. realizacji programu naprawczego PŻM PP.