Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT NR 17

Rozpoczęcie negocjacji dotyczących nowego układu zbiorowego IBF TCC Agreement

W związku z tym że Układ Ubiorowy IBF TCC został wypowiedziany w dniu 31.10.2019 r.  informujemy członków NSZZ Solidarność przy PŻM iż rozpoczynają się negocjacje dotyczące nowego układu zbiorowego IBF TCC Agreement.

Pierwsze spotkanie negocjacyjne odbędzie 13 listopada 2019 r. W spotkaniach negocjacyjnych będą brali udział przedstawiciele Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków.

Przewodniczący MK NSZZ Solidarność przy PŻM.