Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.
Zapraszamy do skorzystania z wypoczynku w ośrodkach DOMS w Jarnołtówku, Spale i Zakopanem. Z bonem zapłacicie Państwo o 200zł mniej za wszystkie usługi świadczone w naszych obiektach, a w szczególności wyżywienie, noclegi oraz strefę relaksu.

KOMUNIKAT NR 18

Zaproszenie do udziału w posiedzeniu plenarnym

Informujemy i zapraszamy chętnych członków NSZZ Solidarność przy PŻM do udziału w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Zachodniopomorskim organizowanym w formie debaty, które odbędzie się w dniu 25 listopada  2019 r. o godzinie 13.30 (poniedziałek), w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Mickiewicza  41 (I piętro, sala sesyjna).  

Tematem przewodnim posiedzenia plenarnego będzie zajęcie się problematyką:

  1. Funkcjonowania Stoczni Remontowej Gryfia w quasi holdingu z Grupą PŻM
  2. Funkcjonowania Grupy PŻM w ostatnim roku obowiązywania porozumienia społecznego dot. realizacji programu naprawczego PŻM PP.