Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT NR 19

2019-12-16

Nawiązując do historycznej daty, 13 GRUDNIA 1981 r. tym razem my, NSZZ Solidarność Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie, apelujemy do MGMiŻŚ pana Marka Gróbarczyka o 100 dni spokoju dla PŻM!!!

Chcemy wykorzystać dany nam czas na powołanie nowych władz samorządu pracowniczego i przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Naczelnego PŻM  i okrzepnięcie firmy w nowej rzeczywistości.
Apelujemy do Pana Ministra o powstrzymanie planów powiązania  naszego przedsiębiorstwa w spółkę Promy Polskie, oraz inne przedsięwzięcia mogące mieć wpływ na strategię finansową Polskiej Żeglugi Morskiej. 
Wszelkie decyzje pragniemy podejmować z szeroko rozumianym przedstawicielstwem naszej załogi.

Pragniemy podkreślić że program naprawczy był w znacznej mierze oparty na wyrzeczeniach naszych pracowników.

Nie chcemy aby po zakończeniu Zarządu Komisarycznego PŻM  jedna „DYKTATURA” została zastąpiona drugą.

Dlatego apelujemy o:

100  DNI  SPOKOJU   DLA POLSKIEJ ŻEGLUGI MORSKIEJ!!!

Uważamy że, Zarząd Komisaryczny w PŻM nie wypełnił do końca swoich zobowiązań w stosunku do pracowników morskich zawartych porozumieniami z 2017 roku. W dalszym ciągu marynarze nie mają opłacanego dodatku na zabezpieczenie socjalne nie przywrócono odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych w dotychczasowej formie.

 

Przewodniczący MK NSZZ Solidarność PŻM
Jacek Kramarczyk