Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT NR 20

Informacja MK NSZZ "Solidarność" przy PŻM. MK NSZZ "Solidarność" przy PŻM informuje, że tytuły prasowe, podsumowujące konferencję prasową, która odbyła się 13 grudnia 2019r. w PŻM, nie oddają intencji naszej organizacji.

Organizacja Związkowa zaapelowała do ministra Marka Gróbarczyka o niepodejmowanie działań strategicznych dla firmy przed wyborem nowej Rady Pracowniczej i powołaniem nowego dyrektora przedsiębiorstwa.

Zależy nam, by wszelkie ważne decyzje podejmowane były  przy wsparciu Rady Pracowniczej. MK NSZZ "Solidarność" przy PŻM nie występowała w obronie Zarządcy Komisarycznego, a jedynie w obronie interesu przedsiębiorstwa.