Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT NR 21

MK NSZZ Solidarność przy PŻM informuje, że 31 grudnia 2020 r. zakończono negocjacje układu zbiorowego IBF TCC AGREEMENT.

Wynegocjowano:

  • powrót do obowiązującej tabeli wynagrodzeń z 2017 r.  w wyniku której wynagrodzenie AB wynosiło w 2019 r. 1844 USD a obecnie wynosi  2118 USD
  • mamy gwarancje  dyrekcji PŻM , że w miarę poprawy warunków  płacy na statkach grupy PŻM skrócony zostanie, okres przebywania na statku
    (kontrakty 4+- 1). Aktualnie trudna sytuacja na marynarskim rynku pracy jest spowodowana brakiem zainteresowania zawodem marynarza w kraju.
  • w roku 2020 rozstrzygnięta zostanie sprawa zabezpieczenia społecznego marynarzy w wyniku ogłoszenia wyroku TSUE. Obecnie oczekujemy na pozytywną decyzje sejmu RP oraz podpis prezydenta RP w w/w sprawie.

Kolejnym elementem do negocjacji w najbliższym okresie jest negocjacja  Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PŻM zatrudnionych na statkach z 1995r. na podstawie, którego min. wypłacane są obecnie  nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Aktualnie czekają nas wybory do Rady Pracowniczej i na zebranie delegatów w PŻM.

 

Przewodniczący MK NSZZ Solidarność PŻM
Jacek Kramarczyk