Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT NR 22

W związku z zakończeniem Zarządu Komisarycznego w Polskiej Żegludze Morskiej w najbliższym czasie przeprowadzone zostaną wybory do organów samorządu załogi przedsiębiorstwa.

Wybierać będziemy:

  • przedstawicieli na Zebranie Delegatów
  • przedstawicieli do Rady Pracowniczej

Oba te organy będą decydowały o istotnych sprawach w naszej firmie. Mając na uwadze trudną sytuację w jakiej się znalazła Polska Żegluga Morska  i ciężkie warunki ekonomiczne w jakich znaleźli się nasi pracownicy, pragniemy  zwrócić się  do pracowników PŻM PP,  by ze szczególną uwagą i roztropnością podeszli do najbliższych wyborów samorządu  przedsiębiorstwa, zarówno przy zgłaszaniu kandydatów jak i przy głosowaniu w wyborach.

Chcielibyśmy aby  wybierane osoby,  nie bały się trudnych wyzwań i potrafiły podejmować ważne decyzje. Reprezentanci powinni mieć świadomość ciężaru odpowiedzialności jaka na nich spadnie a także powinni reprezentować dobro ogółu a nie własne interesy.

Przed nowym samorządem przedsiębiorstwa stoi ogrom ciężkiej i odpowiedzialnej pracy dlatego oddając swój głos pamiętajmy że wybrane osoby będą decydowały o naszych żywotnych interesach.

Każdy głos jest ważny, wobec tego PROSIMY WSZYSTKICH UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA, O WZIĘCIE UDZIAŁU W WYBORACH.

Przewodniczący  MK NSZZ Solidarność PŻM
Jacek Kramarczyk