Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT NR 25

2020-03-23

Szanowni koleżanki i koledzy
Marynarze - członkowie NSZZ Solidarność PŻM


Jestem przekonany, że w obecnej sytuacji naszym wspólnym obowiązkiem jest niesienie niezbędnej pomocy marynarzom i ich rodzinom m.in. poprzez doradztwo i przekazywanie podstawowych informacji ITF/ETF i WHO.

Na stronie internetowej i FB KSMMiR NSZZ „Solidarność” znajdują się dwa artykuły ws zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Proszę o zapoznanie się z w/w artykułami a w szczególności z wytycznymi, które zawierają:

 • plan postępowania w przypadku COVID-19
 • informacje przed wejściem na pokład
 • informacje przed zejściem ze statku
 • kontrola przed wejściem na pokład
 • edukacja
 • postępowanie w przypadku podejrzanych sytuacji na pokładzie
 • obowiązki armatora
 • zejście na ląd podejrzanego przypadku/przypadków
 • wymogi dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości Państw-Stron WHO
 • postępowanie z kontaktami
 • środki podejmowane na statku
 • czyszczenie i dezynfekcja
 • śledzenie wybuchu epidemii
 • badanie epidemiologiczne
 • badania środowiskowe

Jednocześnie informuję, że MK NSZZ Solidarność przy PŻM oraz  KSMMiR NSZZ „Solidarność” zwróciła się do dyrekcji PŻM z prośbą o przekazanie wydanych instrukcji postępowania dla załóg statków  w zakresie zapobiegania i rozprzestrzeniania COVID-19 na statkach Grupy PŻM. Korespondencję w tej sprawie, wraz z odpowiedziami otrzymaliśmy.

Wszelkie procedury zostały przesłane na statki Grupy PŻM. Proszę wszystkich delegatów załogowych ze statków Grupy PŻM aby w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z zabezpieczeniem zdrowia załogi ( brak środków ochrony higieniczno-sanitarnej itp.) poinformowali o tym fakcie  drogą e-mail odpowiednie służby armatora. Informacje te, prosimy przekazywać także do wiadomości  Związków Zawodowych.

Jacek Kramarczyk
Przewodniczący MK  NSZZ „Solidarność” przy PŻM
 
 

 1. link do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.
  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000433/O/D20200433.pdf
 2. link do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000441/O/D20200441.pdf
 3. link do artykułu "Załogi statku wykonujące czynności zawodowe – bez kwarantanny" https://www.portalmorski.pl/bezpieczenstwo-granice/44649-zalogi-statkow-wykonujace-czynnosci-zawodowe-bez-kwarantanny