Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT NR 27

2020-03-26

W związku z pismem Tymczasowego Kierownika Polskiej Żeglugi Morskiej p. Marii Skubniewskiej z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się korona wirusa (COVID-19) wśród pracowników Polskiej Żeglugi Morskiej biuro "Solidarności" PŻM w dniach od 27 marca 2020 r. do 10 kwietnia będzie pracowało w systemie zdalnym plus dyżur w sytuacjach koniecznych.

Wobec powyższego informacje udzielane będą telefonicznie lub mailowo (pzmsolidarnosc@wp.pl)

  • Jacek Kramarczyk – 506 134 427
  • Remigiusz Rymaszewski – 503 045 394
  • Piotr Dąbkowski – 696 472 471
  • Zofia Kulesza - 883 420 447

W celu uzyskania wypłaty z tyt. refundacji należy mailowo przesłać fakturę i podać numer konta bankowego. Na fakturze powinny być wymienione wszystkie osoby korzystające z wypoczynku. W razie pominięcia takiej osoby należy dołączyć taką informację odręcznie. W przypadku dzieci należy podać rok urodzenia i potwierdzić status ucznia.

W celu uzyskania zasiłku statutowego  z tyt. urodzenia się dziecka należy przesłać metrykę urodzenia, podać adres i numer konta bankowego.

W celu uzyskania zasiłku statutowego z tyt. zgonu członka rodziny należy przesłać akt zgonu, wskazać pokrewieństwo, podać adres i numer rachunku bankowego.
W razie pytań i wątpliwości dostępne powyżej numery telefonów i adres mailowy.

 

Przewodniczący MK NSZZ Solidarność PŻM

Jacek Kramarczyk