Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.
Zapraszamy do skorzystania z wypoczynku w ośrodkach DOMS w Jarnołtówku, Spale i Zakopanem. Z bonem zapłacicie Państwo o 200zł mniej za wszystkie usługi świadczone w naszych obiektach, a w szczególności wyżywienie, noclegi oraz strefę relaksu.

DECYZJA ZARZĄDU FUNDUSZU SOCJALNO-SZKOLENIOWEGO w spr. zmian Zasad korzystania ze środków Funduszu Socjalnego CYFADACO z 2 sty 2018 r.

2020-05-09

W związku z nadzwyczajną sytuacją dot. pandemii COVID-19 Zarząd funduszu socjalno-szkoleniowego Cyfadaco postanawia:

  1. Zawiesić postanowienia Zasad korzystania ze środków Funduszu Socjalnego CYFADACO z dnia 2 stycznia 2018 r. w zakresie dot. dofinansowania różnych form wypoczynku (1a) oraz dofinansowania działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej (1b).
  2. Zawieszenie, o którym mowa w ust. nie dotyczy refundacji wypoczynku w O.W. Drawno.
  3. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 następuje w okresie 1 maja – 31 lipca 2020 r.
  4. W okresie Zawieszenia, o którym mowa w ust. 2, dla pracowników oczekujących na zaokrętowanie powyżej 3ch miesięcy (4ch miesięcy w przypadku stanowiska Kapitan i Starszy mechanik) i pozostających w trudnej sytuacji materialnej wprowadzić możliwość ubiegania się o pożyczkę na następujących warunkach:
    1. Nieoprocentowana pożyczka z Funduszu, w maksymalnej wysokości 1000 USD może być udzielana na podstawie złożonego wniosku wraz z uzasadnieniem.
    2. Udzielona pożyczka zostanie potrącona z najbliższego wynagrodzenia, w trzech miesięcznych ratach.
  5. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r.