Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT NR 30

2020-06-22

Macie prawo wracać do domu. Podczas gdy wiele krajów, po 2-3 miesiącach zamknięcia, zaczyna powoli łagodzić ograniczenia związane z pandemią, następuje ponowne otwarcie sklepów i przywracanie usług a ludziom pozwala się na spotkania z rodzinami i przyjaciółmi to setki tysięcy marynarzy na całym świecie (także Ty) pozostają zatrzymanych na pokładach statków, nie mogą zejść na ląd ani poszukać pomocy medycznej lub wrócić do domu.

Komunikat ITF do marynarzy: Już wystarczy, teraz podmiana załogi

Macie prawo wracać do domu. Podczas gdy wiele krajów, po 2-3 miesiącach zamknięcia, zaczyna powoli łagodzić ograniczenia związane z pandemią, następuje ponowne otwarcie sklepów i przywracanie usług a ludziom pozwala się na spotkania z rodzinami i przyjaciółmi to setki tysięcy marynarzy na całym świecie (także Ty) pozostają zatrzymanych na pokładach statków, nie mogą zejść na ląd ani poszukać pomocy medycznej lub wrócić do domu.
 
Wielu z Was było na statku przez 6-10 miesięcy, a teraz jeszcze dodatkowe 2-3 miesiące z powodu ograniczeń w podróży i braku lotów. Pomimo wsparcia przez cały przemysł żeglugowy oraz Organizację Narodów Zjednoczonych i jej agendy nadal traktuje się Was jak obywateli drugiej kategorii. Jesteście tymi samymi marynarzami, których rządy nazywają „kluczowymi pracownikami” mającymi znaczenie dla globalnego łańcucha dostaw niezbędnych materiałów i towarów.
 
Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) i jej afiliowane związki członkowskie ostrzegały rządy i przemysł, że po dniu 15 czerwca 2020r. nie będą już akceptowały zmuszania marynarzy do kontynuowania pracy.
 
Jeśli zakończyliście kontrakty, macie prawo do repatriacji. Jeśli nie jest to możliwe, pozostaniecie na pokładzie jako pasażerowie. Konsekwencją tego może być to, że ze względu na nieodpowiedni poziom obsady załogowej statek nie będzie w stanie pływać, za to jednak nie odpowiadają marynarze.

Zapewniamy Was – jeśli marynarz chce zejść ze statku – wówczas ITF, afiliowane związki zawodowe i inspektoraty ITF, zrobią wszystko co w naszej mocy, aby Wam pomóc. Wiemy, że musicie zejść z tych statków a my, gdzie to tylko możliwe, pomożemy Wam to zrobić.
 
Wykonaliście swoją pracę, wypełniliście swoje obowiązki i zaakceptowaliście fakt, że aby powstrzymać rozprzestrzenianie się Covid-19 nie byliście w stanie wrócić do domu ale więcej nie można. Wystarczy.
 
Na stronie ITF znajdziecie informacje jak otrzymać pomoc techniczną, skontaktować się z inspektorami ITF w Waszej okolicy i otrzymacie wskazówki na temat swoich praw do podmiany załogi oraz wytyczne dla marynarzy dotyczące ich praw związanych z Konwencją MLC.