Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

2024-05-28
Podwójna księgowość to nielegalny system księgowy
2024-05-08
Wniosek do posłów i strony rządowej o reaktywowanie polskiej floty morskiej pod polską banderą
"Zielony Ład"
zasady refundacji za wypoczynek sobotnio-niedzielny w OW Drawno w 2024r

Nowe informacje - podsumowanie

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.

Co można powiedzieć na dziś:

  • sytuacja finansowa firmy jest relatywnie stabilna, rynek frachtowy utrzymuje się na poziomie umożliwiającym opłacalną żeglugę – pozwala to ograniczyć straty wynikające z zapaści w pierwszym półroczu
  • prowadzone są zaawansowane rozmowy pomiędzy Związkami Zawodowymi a dyrekcją dotyczące umowy CBA oraz regulacji płacowych na morzu. Uczestniczy w nich dyrektor PŻM.
  • aktywnie prowadzone są prace nad nowym planem inwestycyjnym, analizowane są zarówno eksploatowane obecnie grupy statków, jak i potencjalnie najlepszy tonaż do nabycia. Plany inwestycyjne dotyczące żeglugi można podzielić na masowce, promy oraz nowe kierunki działalności (przewóz gazu, off-shore itp.) –  te ostatnie uzależnione jednak od wsparcia ze strony instytucji państwowych. Właśnie potrzeba nowych inwestycji w tonaż determinuje konieczność zwołania zebrań Rady Pracowniczej oraz Zebrania Delegatów – długoletni plan inwestycyjny musi być zatwierdzony przez ZD, a konkretne inwestycje – przez RP
  • zakończył się półroczny okres tymczasowego zarządu w spółce Pazim – nowym prezesem została dotychczasowa dyrektor zarządzająca pani Mirella Iwaniura. Pozwala to na ustabilizowanie sytuacji spółki. Pomimo trudnych dla branży hotelowej czasów spółka osiągnęła dobre wyniki w lecie, co pozwala zminimalizować stratę z powodu wiosennego i obecnego praktycznego zamknięcia branży. Czas ten zostanie wykorzystany na przeprowadzenie remontów, którym sprzyja brak gości hotelowych.

Po bardziej szczegółowe informacje zapraszamy – do biura NSZZ S PŻM  pok.1106  (przy zachowaniu obowiązujących reguł związanych z epidemią – sugerujemy najpierw zadzwonić).

Czekamy również na informacje z waszej strony i nie tylko  o sytuacji ( covid19, brak indywidualnych środków ochrony ,słabe wyżywienie, lobbing, długość kontraktu itd. )  na naszych statkach

Na wniosek MK NSZZ S PŻM dotyczący podwyższenia stawki żywieniowej -
Informujemy, że  po zakończeniu roku i po analizie
całości problemu podjęte zostaną odpowiednie decyzje.

Nadmienić należy ,że stawka prowiantowa jest ustalana dla całej floty, nie dla poszczególnych statków .

Przypominamy również, że w okresie świątecznym  dopuszcza się przekroczenie stawki prowiantowej właśnie z powodu świąt.

Na wniosek MK NSZZ S PŻM - został również zwiększony darmowy limit Internetu na statkach Grupy PŻM (nie dotyczy promów).

W związku z sytuacją związaną z epidemią koronawirusa (COVID-19), w tym trudnościami w kontaktach z bliskimi oraz przedłużonym okresem zaokrętowania członków załogi zatrudnionych na statkach zarządzanych przez Polską Żeglugę Morską P.P. ustala się co następuje

1.Wprowadza się do odwołania dla wszystkich członków załóg zatrudnionych na statkach bezpłatny 1 GB dostęp do internetu, (dotyczy miesięcznego okresu rozliczeniowego).

2. Pozostałe kwestie korzystania z internetu określa zarządzenie z dnia 08.05.2019
 w sprawie zasad i warunków korzystania z systemu VSAT dla członków załóg na statkach.

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 01.12.2020 r .

Jednocześnie informujemy, że 30 listopada 2020 r. ( w poniedziałek ) zostało wysłanych 175 świątecznych paczek dla dzieci członków NSZZ Solidarność PŻM zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą MK NSZZ S PŻM.