Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 32/2020

2020-09-29

Międzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" przy PŻM organizuje akcję: "Paczka od Św. Mikołaja" Informujemy, że z powodu pandemii w tym roku impreza w PLECIUDZE nie będzie organizowana. Dzieci w wieku od 3 do 11 lat otrzymają paczkę od Św.Mikołaja.

Prosimy rodziców dzieci, urodzonych w latach 2009-2017, o sprawdzenie danych swoich „pociech” w sekretariacie MK przy Pl. Rodła 8 pok. 1106 lub telefonicznie

Telefon stacjonarny
91/359 40 78,

Telefon komórkowy
883 420 447
506 134 427
503 045 394
501 094 459

Proszę poinformowanie MK NSZZ Solidarność  o wszelkich zmianach miejsca zamieszkania, telefonu oraz adresie, na który mają zostać wysłane paczki. Zapraszamy do kontaktu telefonicznie lub mailowo na adres:pzmsolidarnosc@wp.pl w terminie do 31 października 2020r.