Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 33/2020

Zawieszenie szkoleń STCW w ośrodkach szkoleniowych w Polsce. Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów zawieszone zostało organizowanie szkoleń wynikających z Konwencji STCW w ośrodkach szkoleniowych dla marynarzy w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.

Świadectwa które utraciły ważność dnia 1 lutego 2020 r. i później, a  okoliczności spowodowan  COVID-19 uniemożliwiły przedłużenie ważności tych dokumentów, pozostają ważne do dnia 31 grudnia 2020 r.

Dyplomy których ważność ukończyła się dnia 1 marca 2020 r. i później, a w okoliczności spowodowane konsekwencjami COVID-19 uniemożliwiły przedłużenie ważności takiego dyplomu, pozostają ważne do dnia 30 grudnia 2020 r.

Przedłużenie nie wymaga osobnego, urzędowego potwierdzenia.
Powyższe przedłużenie ważności dotyczy w szczególności marynarzy, którzy przebywają obecnie na statkach, a z uwagi na wprowadzone ograniczenia mają trudności z powrotem do kraju ii i nie mogą odnowić dyplomu lub świadectw przeszkolenia.

Z uwagi na nadzwyczajne okoliczności takiego przedłużenia, w sytuacji zmniejszenia ryzyka epidemicznego i zniesienia stanu epidemii na terenie kraju, marynarze posiadający przedłużone w tym trybie dokumenty powinni w miarę możliwości niezwłocznie uzupełnić wszystkie wymagane braki, w celu przedłużenia terminu ważności posiadanych dokumentów, zgodnie z przepisami rozporządzenia1 . 1.6. Marynarze, którzy znajdują się na terenie kraju, a ich dyplomy lub świadectwa utraciły ważność lub w najbliższym okresie utracą ważność powinni niezwłocznie odnowić swoje dokumenty, przy najbliższej możliwej okoliczności.