Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 34/2020

Czy należysz do związku zawodowego? Bycie członkiem związku zawodowego może stanowić taką różnicę jaka jest pomiędzy otrzymaniem pomocy medycznej, której potrzebujesz gdy połamiesz kości ? a cierpieniem przez całe życie bez odpowiedniego leczenia.

Oznacza to otrzymanie zapłaty za twoją pracę zamiast bycia oszukanym. Oznacza to, że po twojej stronie jest ktoś, gdy jesteś oszukiwany przez kapitana lub firmę. Oznacza to powrót do domu po zakończeniu kontraktu z pieniędzmi, które ci się należą, z pieniędzmi na koncie.

Marynarze zwykle pracują na podstawie marynarskiej umowy o pracę (seafarer's employment contract). W trakcie swojej kariery zawodowej możesz pracować dla wielu różnych pracodawców, na różnych statkach. Wiele z nich jest pokrytych przez tak zwane „ITF CBA”, określeniem, które być może słyszałeś. Oznacza ono, że na statku obowiązuje zatwierdzony przez ITF układ zbiorowy pracy, podpisany przez ITF lub afiliowane w nim związki zawodowe marynarzy z całego świata. Dlatego nazywane są CBA – zatwierdzone przez ITF.

Niezależnie od tego czy jesteś na statku pokrytym przez ITF czy nie – to dla własnego bezpieczeństwa powinieneś należeć do związku marynarzy w swoim kraju. Bycie członkiem związku zapewnia ochronę, wyższe zarobki, lepsze warunki i świadczenia, które mogą obejmować także twoją rodzinę.

Związek zawodowy to organizacja utworzona przez pracowników w celu ochrony praw i interesów swoich członków – ich wynagrodzeń, świadczeń i warunków pracy. Kiedy pracownicy działają razem związki zawodowe są silniejsze.

Zachęcamy MARYNARZY do:

  • skontaktowania się z krajowym związkiem marynarzy,
  • zapytania jakie są warunki przynależności do związku zawodowego (prawa i korzyści), oraz
  • przystąpienia do krajowego związku zawodowego afiliowanego w ITF.