Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

Komunikat 38/2020

2020-12-17

Dot. przełomowe decyzje ONZ i MOP wywierają presje na rządy w sprawie zmiany załóg

Wzrasta presja na rządy aby uznały marynarzy za "kluczowych pracowników" żeby uniknąć, w tym trudnym okresie, możliwości pracy przymusowej i łamania praw człowieka w głównych łańcuchach dostaw, mówią przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF). Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) przyjęły rezolucje wzywające rządy krajowe do pilnych działań  w sprawie kryzysu związanego ze zmianami załóg.

„W miarę zbliżania się sezonu świątecznego przyjęcie rezolucji Indonezji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ umieściło marynarzy - i ich nieustanną walkę -  w centrum uwagi rządów a obawy branży o potencjalną pracę przymusową w ich łańcuchach dostaw osiągnęły nowy poziom” – powiedział Sekretarz Generalny ITF Stephen Cotton.

„Mamy teraz pełne poparcie od Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które twierdzi, że jeżeli kraje chcą uczestniczyć w światowej gospodarce to muszą uznać tę globalną siłę roboczą za „kluczowych pracowników” z praktycznymi skutkami tego uznania. Status pracownika kluczowego oznacza pozwolenie marynarzom na opuszczanie portów w celu uzyskania opieki medycznej. Oznacza też umożliwienie dotarcia im na lotnisko aby odlecieć do domu i wrócić do swoich rodzin po zakończeniu kontraktu na statku. Oznacza to przepuszczenie nowych załóg przez granicę kraju aby mogły dołączyć do oczekujących statków”.

ITF, która poprzez afiliowane w niej związki zawodowe marynarzy, reprezentuje ich ponad milion, współpracuje z rządami i agendami ONZ aby wprowadzić w życie te rezolucje.

„Globalny ruch uznawania, że marynarze muszą podróżować, podlegać zwolnieniom w tranzycie i przekraczaniu granic oraz praktycznym zasadom kwarantanny, nabiera coraz większego rozpędu. Rządy zaczynają zdawać sobie sprawę, że muszą działać już teraz jeżeli chcą uniknąć oskarżenia o ten  groźny humanitarny – i potencjalnie gospodarczy – kryzys. Robi się gorąco” – powiedział Cotton.

We wtorek, po wezwaniu ONZ, przyjęto rezolucje Rady Zarządzającej Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Rzecznik Grupy Marynarskiej w MOP, Mark Dickinson, powiedział, że kompleksowy projekt rezolucji został przekazany przez partnerów społecznych. Projekt zawierał więcej szczegółów na temat tego co rządy muszą zrobić aby status „kluczowego pracownika” miał realne znaczenie dla marynarzy, w tym zezwolił im na dostęp do opieki medycznej na lądzie.

Przeprowadzona niedawno ankieta ITF wykazała, że 30% marynarzy, podczas gdy byli uwięzieni w pracy na pokładach światowej floty morskiej, cierpiało na różne schorzenia a wielu z nich nie było w stanie uzyskać dostępu do leków ani zrealizować recept.

„Z radością witamy  wyniki i gratulujemy państwom członkowskim, które głosowały za przyjęciem rezolucji. Oczekujemy, że  rządy wprowadzą w życie intencje zawarte w rezolucji. Mamy nadzieję, że to wezwanie do działania sprawi, że teraz państwa będą orędownikami rozwiązania tego epickiego kryzysu humanitarnego” – powiedział Dickinson.

„Czasami to była trudna droga aby poruszyć te kwestie wśród krajów, które naprawdę powinny odgrywać w tym rolę lidera. Z tej rezolucji jasno wynika, że w gospodarce światowej nie ma miejsca dla tych, którzy chcieliby podważać wywalczone już dawno prawa marynarzy i ich odpowiednie warunki pracy; niezależnie od tego czy są to państwa bandery, państwa portu czy też kraje pochodzenia marynarzy, którzy chcą wrócić do domu po zakończeniu swoich kontraktów."

„Ta rezolucja MOP rzuca wyzwanie, szczególnie państwom bandery aby, jako organy regulujące, właściwie wykonywały swoją pracę w celu egzekwowania praw człowieka i praw pracowniczych marynarzy. Jeśli na swoich statkach nie będą przestrzegać Konwencji o Pracy na Morzu to związki zawodowe marynarzy i nasi afilianci będą od nich tego żądać” – powiedział Dickinson.

Przewodniczący Sekcji Marynarzy ITF, David Heindel, z zadowoleniem przyjął przed sezonem świątecznym decyzję MOP o zwiększeniu presji na rządy i przedsiębiorstwa żeglugowe.
„To znaczące, że Międzynarodowa Organizacja Pracy wezwała światowe firmy do starannego sprawdzenia swoich łańcuchów dostaw aby upewnić się, że niezależnie od tego, gdzie załogi znajdują się w trakcie swoich kontraktów to mają one zapewnione prawo do podmiany. ITF i jej afilianci będą przed Świętami informować konsumentów, które z ich ulubionych marek mogą potencjalnie skorzystać z pracy przymusowej przy dostawie swoich towarów” – powiedział Heindel.

„ITF i cała nasza globalna rodzina związków zawodowych marynarzy będą pociągać rządy i firmy do odpowiedzialności a także pomagać marynarzom w egzekwowaniu ich praw do zaprzestania pracy i repatriacji po zakończeniu swoich kontraktów nawet jeśli miałoby to oznaczać przerwanie procesu kluczowych łańcuchów dostaw.”

„Rezolucja MOP jest także odbiciem naszych obaw, że prawa marynarzy mogą zostać naruszone poprzez wycofywanie się z ich przestrzegania, co już obserwujemy w globalnym przemyśle żeglugowym. Musimy powrócić do właściwego egzekwowania praw marynarzy” – powiedział Heindel.
Heindel powiedział również, że rządy powinny przyjąć działania MOP aby już teraz, kiedy załogi czekają na wprowadzenie szczepionek, dokonać ich podmian.

Skuteczna zmiana załogi nadal wymaga od większej liczby rządów akceptacji dokumentacji marynarzy i wyników testów Covid-19 PCR aby umożliwić im zejście na ląd. ITF spełnia swoją rolę, współpracując z przemysłem aby poprawić wiarygodność wyników testów marynarzy, którzy są chętni do dołączenia do statków, powiedział.

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 08.12.2020 roku.