Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 40/2021

2021-02-10

W związku z tym, że na tą chwilę nie ma możliwości zorganizowania spotkania naszej komisji przesyłam informacje na temat co robimy i co dzieje się w naszej firmie.

Chciałbym poinformować że:

 • wynegocjowaliśmy  bonus świąteczny ( boże narodzenie ) w wysokości 270 USD
 • został opracowany  przez dyrekcję PŻM PP plany inwestycyjne firmy  na najbliższe lata tzn do 2025 r. ( info w załączniku).
 • zostały wprowadzone układy zbiorowe Cyfadaco na 2021 r  z podwyżką zarówno na masowce jak i na promy.
 • wprowadzono tzw.( bonus lojalnościowy ) czyli seniority bonus dla załóg pływających, który dotyczy stałych pracowników jak i kontraktowych z odpowiednim stażem pływania w Cyfadaco. Po tzw. okresie przejściowym seniority bonus ten ma wzrosnąć ok.3 krotnie. 
 • seniority bonus został wpisany aneksem do układu zbiorowego ( aby nikt w przyszłości nie mógł jednym ruchem i w każdej chwili go zlikwidować, jak to miało miejsce w ostatnim czasie z różnymi składnikami naszego wynagrodzenia ).
 • opracowano harmonogram wypłat nagród jubileuszowych dla marynarzy które przypadają od 01.01.2021 do 2004 r a będą wypłacone wszystkim zatrudnionym do połowy roku 2022 r.
 • nagrody jubileuszowe będą wypłacane w USD ( nie w pln )
 • wpisano do układu zbiorowego ( promowego ) stanowisko bosmana łącznie z podwyżką stanowiskową 150 USD.
 • jako KSMMiR podjęliśmy stanowisko ws. szczepień marynarzy ( Covid19 )
 • zorganizowaliśmy wysyłkę paczek dla dzieci naszych członków NSZZ S PŻM
 • doprowadziliśmy do rozpoczęcia wypłat zaległych wynagrodzeń dla marynarzy którzy przekroczyli okres pobytu na statku 180 dni w okresie maj czerwiec 2020

W chwili obecnej pracujemy nad zmianą zapisów w układzie zbiorowym dla pracowników morskich z 1995 r oraz zmianą zasad korzystania z funduszu socjalnego Cyfadaco.

Pracujemy również nad sposobem wypłat n. jubileuszowych dla naszych marynarzy którzy nie mogą otrzymać św. zdrowia a otrzymują  najniższą krajową czyli 2800 pln brutto.