Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 44/2021

2021-03-19

Przemysł żeglugowy obawia się, że znacznie wzrośnie liczba marynarzy dotkniętych kryzysem związanym ze zmianami załogi z powodu ograniczeń w podróżowaniu nałożonych przez rządy w odpowiedzi na nowe warianty wirusa.

Najnowsza zbiorowa analiza branżowa pokazuje, że obecnie kryzys związany za zmianą załogi dotyka 200 000 marynarzy, co oznacza wyraźne zmniejszenie w porównaniu z kumulacją kryzysu, kiedy to musiało być repatriowanych 400 000 marynarzy.

Jednakże ze względu na nowe warianty COVID-19 rządy przywracają surowsze kontrole graniczne i ograniczenia w podróżowaniu, co utrudnia załogom przemieszczanie się na statki i ze statków.

Do tej pory tylko 55 krajów i dwóch członków stowarzyszonych w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) uznało marynarzy za kluczowych pracowników i należy dołożyć wszelkich starań aby ponownie załogi nie stały się ubocznymi ofiarami pandemii. W swym przełomowym orzeczeniu w grudniu 2020 roku Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) stwierdziła, że rządy nie zapewniły ochrony praw marynarzy zgodnie z prawem międzynarodowym na mocy Konwencji o Pracy na Morzu z 2006 roku. Agencja ONZ wezwała do „bezzwłocznego” uznania marynarzy za pracowników kluczowych.

Obawy także budzi ustalenie priorytetów szczepień dla marynarzy. Niektóre państwa uważają, że paszporty szczepień stanowią potencjalną przeszkodę dla zmian załogi ponieważ marynarze z krajów rozwijających się prawdopodobnie nie będą mieli możliwości otrzymania szczepionek do lipca.

„Kryzys związany ze zmianami załogi nie został rozwiązany ale osiągnął poziom,  na którym było łatwiej nim zarządzać. Pojawia się jednak duże zaniepokojenie zwiększonymi ograniczeniami w podróżowaniu nakładanymi przez rządy w odpowiedzi na nowe warianty wirusa. Marynarze muszą zostać wyznaczeni jako pracownicy kluczowi. Kryzys wciąż trwa i nie zaprzestaniemy naszych starań. Rządy nie będą w stanie zaszczepić swoich obywateli bez przemysłu żeglugowego lub, co najważniejsze, bez naszych marynarzy” –

„Brutalna rzeczywistość jest taka, że tylko garstka państw potraktowała marynarzy z szacunkiem na jaki zasługują, przyznając im status prawdziwego pracownika kluczowego. Dopóki rządy nie odejdą od protekcjonistycznych stanowisk, które zajmują od ponad 12 miesięcy i nie pozwolą marynarzom na prawdziwy swobodny przepływ oraz nie ustalą priorytetów szczepień to, niestety, sytuacja może łatwo wymknąć się spod kontroli” – powiedział Stephen Cotton, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Federacji Pracowników transportu (ITF).

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) z dnia 19.03.2021 roku.