Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 45/2021

2021-03-30

Marynarze, muszą mieć pierwszeństwo przy szczepieniach Dzisiaj (ITF) ponawia naszą zdecydowaną prośbę, aby marynarze byli traktowani priorytetowo przez rządy w ich programach szczepień przeciwko Covid-19.

Covid-19 i jego skutki nie były odczuwalne bardziej niż pracownicy transportu i ich rodziny. Podczas tej bezprecedensowej pandemii znajdowali się na dosłownych liniach frontu przewożących ludzi i ładunki. Pracowali dzień i noc, aby zapewnić ciągły przepływ dostaw, żywności i leków niezbędnych dla zdrowia i ekonomicznej odpowiedzi na tego wirusa. Poświęcili tak wiele, abyśmy mogli przetrwać, aby utrzymać świat w ruchu.

Teraz nadszedł czas, abyśmy uznali to poświęcenie, traktując priorytetowo marynarzy i pracowników lotnictwa w każdym krajowym programie szczepień przeciwko Covid-19 na całym świecie. Pracownicy ci muszą zostać zaszczepieni w priorytetowych grupach obok kluczowych pracowników medycznych i pracowników służby zdrowia, a przed ogólną populacją odpowiednich krajów świata.

Międzynarodowi marynarze muszą zostać zaszczepieni jako grupa priorytetowa zarówno przez rządy ich krajów pochodzenia, jak i przez państwa portu odwiedzane przez statki, na których pracują. Społeczeństwo będzie bezpieczniejsze i zdrowsze, jeśli zarówno kraje pochodzenia marynarzy, jak i państwa portu, które odwiedzają, podejmą wspólny wysiłek w celu zaszczepienia marynarzy międzynarodowych.

Chociaż zawsze do rządów należy podejmowanie decyzji, czy szczepionki będą obowiązkowe, czy też nie, dla pracowników transportu podczas tranzytu ich granic drogą lądową, powietrzną lub morską; uważamy, że decyzja o podjęciu szczepień powinna zapewniać równe szanse pracownikom transportu na całym świecie. Żaden pracownik transportu nie powinien pozostać w tyle z powodu ograniczonych zasobów w ich ojczystym kraju, ani zmuszony do rezygnacji z kariery w branżach, które kochają z powodu niedostępności szczepionek. To kwestia równości i uczciwości.

Pragniemy również skorzystać z okazji, aby uznać, że podczas pandemii sprawa i dobro pracowników transportu zostało poparte przez ONZ i jej wyspecjalizowane organy. ITF pragnie podziękować w szczególności Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). Bez niestrudzonego rzecznictwa i koordynacji tych organów, sytuacja pracowników transportu - w szczególności pracowników lotniczych i morskich - byłaby znacznie gorsza.

Doceniamy również pracę Zespołu Zarządzania Kryzysowego ONZ i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zwalczaniu Covid-19. Szefowie tych pięciu organów ONZ podpisali w zeszłym tygodniu wspólne oświadczenie.

Covid-19 to wirus o zasięgu globalnym. Jest to wirus, który może spustoszyć wszystkich ludzi na świecie z niszczycielskim skutkiem. To moment, który wymaga bezgranicznej solidarności - wartości leżącej u podstaw ITF. Nie ma globalnej odpowiedzi bez bezgranicznej solidarności.

Utrata miejsc pracy na dużą skalę i skutki gospodarcze spowodowane utratą znacznej części sektora lotnictwa pasażerskiego pozostają głównym źródłem szkód ekonomicznych dla dotkniętych pracowników i ich społeczności. W obecnym czasie kryzysu organy ONZ i ich zdolność do patrzenia na wyzwania, przed jakimi stoi nasz świat bez barier, pomogły nam opracować reakcje, które pozwolą utrzymać ruch dużej części lotnictwa cywilnego i przemysłu morskiego.

W tych bezprecedensowych czasach doszło do silnej jedności między związkami zawodowymi i pracodawcami, aby pracować nad wspólnymi kwestiami, zarówno w przemyśle lotniczym, jak i morskim. Pomimo tej jedności wiele rządów krajowych nadal nie rozumie wsparcia, jakiego potrzebują nasze sektory i ich siła robocza. Nawet stosunkowo prosty akt uznania pracowników transportu za „kluczowych pracowników” wydaje się zbyt trudny dla wielu polityków na świecie i biurokracji na szczeblu krajowym.

Już rok do tej pandemii, ale pracownicy transportu nadal potrzebują rządów, aby zaoferować większe wsparcie i elastyczność. Ci pracownicy nadal potrzebują zwolnień z podróży, tranzytu i ograniczeń granicznych. Nadal potrzebują działającej polityki kwarantanny z rozsądnymi opłatami. Nadal potrzebują ochrony przed wirusem i zabezpieczenia przed zagrożeniami, jakie stwarza on dla ich miejsc pracy i dochodów. Rządy muszą odpowiedzieć na te potrzeby, aby pozwolić tym kluczowym pracownikom wykonywać swoją pracę i utrzymywać krytyczne łańcuchy dostaw, na których polegają wszyscy ludzie na świecie.
„ONZ, przemysł i związki zintensyfikowały swoje działania tam, gdzie rządy zawiodły podczas tej pandemii. Od zmiany załogi, przez bezpieczeństwo i higienę lotnictwa, po szczepienia - współpracowaliśmy przy tworzeniu rozwiązań potrzebnych pracownikom transportu, gdzie nie możemy się doczekać, aż powolne rządy obudzą się na kryzys ”.

„Będziemy nadal wzywać te rządy i graczy z branży, którzy odmawiają wzięcia na siebie części odpowiedzialności, tych, którzy uważają, że kwestie takie jak zmiana załogi są 'problemem kogoś innego'”.

29 marca 2021 r
INFORMACJA PRASOWA

Kredyt: D.Marmolejo