Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 48/2021

2021-06-16

MK NSZZ Solidarność informuje że 26 kwietnia 2021 r. został zmieniona w treść Układu Zbiorowego dla pracowników PŻM zatrudnionych na statkach z dnia 22.05.1995 r. dopisany został dodatkowy punkt 8 ws. przysługującej dodatkowej przysługującej odprawy pieniężnej za 10 letni staż pracy w przypadku utraty zdrowia który brzmi

Pracownikowi z którym po co najmniej 10 latach pracy na statkach na wskutek utraty przez pracownika zdrowia wymaganego do wykonywania pracy na statkach zostanie rozwiązana umowa o pracę, przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w rezerwie.