Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 56/2021

2021-06-26

MK NSZZ Solidarność PŻM informuje że w dniu 29.01.2021 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Polską Żeglugą Morską PP a wspólną reprezentacją związków zawodowych w sprawie wypłaty świadczenia dla pracowników w rezerwie i innych.

Pracownicy morscy będący trwale niezdolni do powrotu do pracy na statkach morskich przebywający w rezerwie czynnej armatora, otrzymają świadczenie odpowiadające wysokości nagrody jubileuszowej która przypadałaby im w okresie 2022-2024.

Pełny tekst porozumienia wraz z harmonogramem wypłat świadczenia dla pracowników w rezerwie i innych z dnia 29 stycznia 2021 r. znajduje się w siedzibie NSZZ S PŻM pl. Rodła 8, 11 piętro, pok.1106 i jest dostępny dla wszystkich członków naszego związku.