Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 61/2021

2021-07-12

MK NSZZ Solidarność PŻM informuje że Decyzją Dyrektora został wprowadzony dodatkowy bonus dla poszczególnych stanowisk.

Dodatkowe kwoty bonusów stanowiskowych dla wybranych stanowisk na statkach, obowiązujące w okresie od 1 lipca 2021 r.

  • Starszy Oficer 700 USD
  • Drugi Mechanik 700 USD
  • Kadet/Praktykant 200 USD

Przyznane bonusy będą wypłacane co miesiąc dodatkowo do wynagrodzenia. Dobowy bonus będzie naliczany jako 1/30 część kwoty.

Bonusy przysługują za pracę na burcie i nie przysługują w trakcie choroby na statku.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. do odwołania.

Tekst Decyzji Dyrektora znajduje się w siedzibie MK NSZZ Solidarność PŻM pok.1106, 11 piętro Pl. Rodła 8