Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 62/2021

2021-07-20

MK NSZZ Solidarność PŻM informuje że dzięki podpisanemu porozumieniu z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, osoby odznaczone przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej mają zagwarantowany ulgowy wstęp do wszystkich obiektów gdańskiego muzeum, w tym do Żurawia i na statek "Sołdek".

Unity Line przyznała odznaczonym oraz członkom ich najbliższej rodziny możliwość zakupu za połowę ceny rejsów promami do Szwecji.

Polska Żegluga Bałtycka zobowiązała się udzielić Zasłużonym Pracownikom Morza rabat w wysokości 40 proc. w sezonie średnim i niskim na rejsy m.in. do Danii i Szwecji.

Żegluga Augustowska zaproponowała natomiast zakup biletów za połowę ceny na rejsy trasami "Studzieniczna" oraz "Rospuda".

Bezpłatny wstęp do dwunastu latarni na Szlaku Latarni Morskich przyznało Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Stowarzyszenie Latarnik, Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich, Firma T.U.H. Latarnia Morska - Kołobrzeg Marek Kuźniewicz oraz firma Ed Edward Kozakiewicz.

Porozumienia dotyczą latarni Stilo, Rozewie, Hel, Krynica Morska, Gąski, Darłowo, Jarosławiec, Ustka, Świnoujście, Niechorze, Kołobrzeg i Sopot.

Do skorzystania ze wszystkich uprawnień będzie upoważniała legitymacja potwierdzająca nadanie Odznaki Honorowej Zasłużony Pracownik Morza.