Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 68/2021

2021-08-16

W związku z bardzo trudną sytuacją kadrową grożącą wyłączeniem z eksploatacji części naszych statków, szefostwo działu personalno ?administracyjnego zwróciło się do Związków zawodowych działających w PŻM o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników spoza Unii Europejskiej.

W wyniku długich negocjacji mając na uwadze wspólne dobro armatora i zatrudnionych pracowników (możliwe skrócenie okresu zamustrowania w przyszłości), podpisano porozumienie w w/w sprawie.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu będą mieli polscy pracownicy.

W wyniku podpisanego porozumienia marynarzom posiadającym stała umowę o pracę w PŻM wypłacany będzie dodatek w wysokości 130USD   jako częściowa rekompensata kosztów ponoszonych na dobrowolne ubezpieczenie w ZUS, zapewniające świadczenie emerytalne i rentowe. Jednocześnie w porozumieniu zachowano pierwszeństwo w zatrudnieniu dla marynarzy z Polski. Dodatek będzie naliczany od miesiąca sierpnia.