Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 69/2021

2021-08-18

MK NSZZ Solidarność PŻM informuje że 31 marca 2021 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie refundacji wyżywienia w drodze na / ze statku.

W porozumieniu zawarte jest, iż armator pokryje koszty wyżywienia poniesione bezpośrednio przez marynarza do wysokości 20 usd w czasie podróży w ramach repatriacji marynarza do / ze statku.

Czas podróży w ramach repatriacji marynarza do/ze statku przekroczy 12 godzin a marynarz nie ma zapewnionego posiłku.

Czas oczekiwania pomiędzy połączeniami lotniczymi wyniesie więcej niż 5 godzin.

Zwrot kosztów wyżywienia do wysokości ustalonej rozliczony będzie na podstawie dostarczonych paragonów.

Tekst porozumienia znajduje się w siedzibie związku;

MK NSZZ Solidarność PŻM pl. Rodła 8, 11 piętro pokój 1106