Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

2024-05-08
Wniosek do posłów i strony rządowej o reaktywowanie polskiej floty morskiej pod polską banderą
"Zielony Ład"
zasady refundacji za wypoczynek sobotnio-niedzielny w OW Drawno w 2024r
2024-04-03
Dnia 28 marca 2024 roku otrzymaliśmy bardzo dobrą i obiecującą wiadomość z Rady Dialogu Społecznego

Komunikat nr 02/XIV/2024

MK NSZZ Solidarność przy PŻM przypomina, że zgodnie z uchwałą NR 4 /2023 Walnego Zebrania Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy PŻM emeryci pragnący pozostać członkami naszej organizacji są zobowiązani do uregulowania składek członkowskich. W związku z powyższym wzywa się do niezwłocznego uregulowania / w terminie nie dłuższym niż 30 dni/ zaległych składek.