Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

2019-09-27
Pilne - zobacz szczegóły!
Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi "Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność". Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "S", Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S. A.
2019-04-14
Pismo wystosowane do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz odpowiedź z Ministerstwa - do pobrania
2019-02-11
Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału w XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce NSZZ "Solidarność" do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2019 r.

RODO, KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna stanowiąca integralną część deklaracji członkowskiej NSZZ „Solidarność”, zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Administrator danych osobowych

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizacja międzyzakładowa
NSZZ „Solidarność” przy PŻM Pl. Rodła 8/1106 70-419 Szczecin

b) Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do wydania legitymacji elektronicznej jest Region NSZZ „Solidarność” Pomorze Zachodnie, Wojska Polskiego 113, 70-483 Szczecin

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Dane osobowe Inspektora Ochrony Danych (niepotrzebne skreślić):

a) Koordynatorem Inspektora Danych OSOBOWYCH jest Pan Jacek Kramarczyk, pzmsolidarnosc@wp.pl, tel. 506 134 427

b) dotyczy - IOD jest Pani Ewelina Młynarczyk, ido@solidarnosc.szczecin.pl, tel. 501 096 613

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych NSZZ „Solidarność” oraz w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków zgodnie z przepisami prawa.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są upoważnieni do ich otrzymania w celach statutowych oraz inne podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

a) dane o przynależności związkowej przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych NSZZ „Solidarność” i czas realizacji ciążących na administratorze obowiązków zgodnie z przepisami,

b) dane osób przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W zależności od podstawy przetwarzania danych część z tych praw może zostać ograniczona odrębnymi przepisami. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych ich aktualizacji oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).