Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Pl. Rodła 8 pok. 1106
70-419 Szczecin
tel. 91 359 40 78
91 359 40 79
91 359 40 85
www.pzm-solidarnosc.org.pl
biuro@pzm-solidarnosc.org.pl
Zaproszenie do udziału w posiedzeniu plenarnym
Rozpoczęcie negocjacji dotyczących nowego układu zbiorowego IBF TCC Agreement
2019-09-26
Zapraszamy na posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
2019-09-24
Pilna potrzeba podjęcia prac nad opracowaniem nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Polskiej Żeglugi Morskiej
2019-09-17
Informujemy wszystkich członków NSZZ Solidarność przy PŻM, że w dniu 11.09.2019 r. skierowaliśmy pismo do KSMMiR w sprawie negocjacji nad nowym układem zbiorowym dla marynarzy. W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia ważności Układu Zbiorowego IBF Cyfadaco (31.12.2019 r.) z prośbą o jak najszybsze podjęcie negocjacji nowego Układu Zbiorowego dla marynarzy.
Organizacja corocznej zabawy choinkowej dla dzieci
Informacje dotyczące bieżącej sytuacji w Polskiej Żegludze Morskiej
2019-08-28
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
XVI Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność"
2019-05-06
PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY
2019-03-25
Informujemy że w dniu 04.04 2019r. o godz. 15:00 pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie (Wały Chrobrego) odbędzie się akcja protestacyjna NSZZ "SOLIDARNOŚĆ".
2019-02-08
Spór zbiorowy w PŻM
2019-01-23
W związku z informacjami o poprawie kondycji finansowej PŻM, związki zawodowe działające w przedsiębiorstwie, zwróciły się do Zarządcy Komisarycznego, Pana Pawła Brzezickiego, o wznowienie rozmów w sprawie przywrócenia dodatku na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, odpraw emerytalnych, wycofania się z tworzenia centrów usług wspólnych oraz wypłaty pracownikom lądowym 3% dodatku inflacyjnego.
2018-09-24
Prośba o wypełnienie wniosków o wydanie elektronicznych legitymacji.
2018-07-09
Pismo do Zarządcy Komisarycznego PŻM o rozpoczęcie rozmów dotyczących przywrócenia czasowo zawieszonych składników płacowych załóg pływających i lądowych.
2018-07-01
Zmieniony regulamin związkowej pomocy socjalnej za zorganizowany wypoczynek.
2018-07-01
Nowe wysokości wypłacanych zasiłków statutowych.