Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 64/2021

2021-07-22

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie możliwości uzyskiwania wpisu o szczepieniu przeciw COVID-19 w dokumencie ?International Certificate of Vaccination?, skierowane do Pełnomocnika Rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w dn. 21.06 2021r. i przekazane do rozpatrzenia przez Ministerstwo Zdrowia, proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Regulacje w zakresie dokumentacji medycznej są sprecyzowane w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jeżeli pacjent przedstawi dokumentację pozwalającą na jednoznaczne stwierdzenie, iż został zaszczepiony przeciw COVID-19, to lekarz jest zobowiązany do uzupełnienia jego dokumentacji w tym zakresie - w tym wypadku może to być wpis do Międzynarodowej Książeczki Szczepień.

Wpisu należy dokonać na stronach przeznaczonych na "inne 2 szczepienia". Przepisy umożliwiają taki wpis, gdyż szczepienie przeciw COVID-19 jest zalecane. Wobec powyższego nie ma konieczności występowania z indywidualnym zaleceniem wpisywania informacji o szczepieniu dla konkretnej grupy zawodowej – w tym przypadku marynarzy, gdyż rozwiązanie to obowiązuje dla wszystkich obywateli.

W przypadku odmowy realizacji wpisu w pierwszej kolejności należy zwrócić się do kadry kierowniczej danej placówki, a w przypadku ewentualnych problemów – do odpowiedniego oddziału NFZ, gdyż szczepienia w RP realizowane są ze środków.