Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

Wstąp do nas

Wstąp do naszego związku bo warto!!!

 • Jesteśmy organizacją związkową wchodzącą w skład Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność która jest stroną układu zbiorowego na podstawie którego jesteś zatrudniony na statku.
 • Przystępując do naszej organizacji automatycznie stajesz się członkiem międzynarodowej organizacji związkowej ITF i ETF
 • Wstępując uzyskasz pomoc silnej grupy w razie problemów w pracy.
 • Pomoc w razie dyskryminacji, przemocy, czy też niesprawiedliwego traktowania.
 • Zgodnie z zapisem w Ustawie o związkach zawodowych (art. 1 ZwZawU) związek zawodowy określany jest jako dobrowolna i samorządna organizacja ludzi pracy, powołana do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.
 • Jako nasz członek masz prawo do refundacji kosztów wypoczynku Twojego i Twojej rodziny.
 • Masz prawo do zasiłków statutowych w naszym Związku
 • Jesteśmy najliczniejszą (reprezentatywną) organizacją związkową w PŻM.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO NASZEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
NSZZ SOLIDARNOŚĆ PRZY PŻM?

W naszym  zakładzie pracy działa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” wystarczy, że wypełnisz deklarację członkowską i dostarczysz ją do odpowiedniego reprezentanta Związku lub do siedziby związku która mieści się w Szczecinie przy Pl. Rodła 8 ( budynek PŻM )pokój 1106 11 piętro.

Uchwałą komisji międzyzakładowej zostaniesz przyjęty do grona członków NSZZ „Solidarność”. Najlepszym sposobem, aby poprawić swoje warunki pracy jest zachęcenie jak największej ilości kolegów z pracy do dołączenia do NSZZ „Solidarność” przy PŻM. Im więcej członków Związku będzie w naszym miejscu pracy, tym większy wpływ będziemy mieli na warunki pracy i wysokość zarobków.

Prezydium w składzie:

 • Przewodniczący MK NSZZ Solidarność przy PŻM
  Jacek Kramarczyk  nr tel. 506 134 427, nr tel. 91 359 40 85

 • Z-ca przewodniczącego MK NSZZ Solidarność przy PŻM
  Remigiusz Rymaszewski nr tel. 503 045 394

 • Członek prezydium MK NSZZ Solidarność przy PŻM
  Piotr Dąbkowski nr tel. 501 094 459 nr tel. 91 359 40 79

 • Sekretariat MK NSZZ Solidarność przy PŻM
  Zofia Kwaśniewska – Kulesza nr tel. 883 420 447, nr tel. 91 359 40 78

 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ SIEDZIBY

70-419 Szczecin, Pl. Rodła 8
pok. 1106, 11 piętro