Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Pl. Rodła 8 pok. 1106
70-419 Szczecin
tel. 91 359 40 78
91 359 40 79
91 359 40 85
www.pzm-solidarnosc.org.pl
pzmsolidarnosc@wp.pl`

UCHWAŁA XIV WZD NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy PŻM nr4/2023 z dnia 01.03.2023
ws. wprowadzenia obowiązku opłacania składki związkowej przezemerytów NZSS "Solidarność" przy PŻM

WZD MOZ NSZZ "Solidarność" przy PŻM wprowadza obowiązek opłacania składki związkowej przez emerytów w wysokości 10 PLN miesięcznie, opłacanej jednorazowo do dnia 31 stycznia za dany rok. Nie opłacenie składki będzie skutkowało wykreśleniem z listy członków MOZ NSZZ „Solidarność” przy Polskiej Żegludze Morskiej zgodnie z Uchwałą Finansową KZD NSZZ "Solidarność" Uchwałę wprowadza się w związku z brakiem podstawy do zwalniania wszystkich emerytów z opłacania składki związkowej. Zgodnie z Uchwałą Finansową KZD NSZZ "Solidarność" Międzyzakładowa Komisja może zwolnić członka związku z opłacania składki związkowej na okres do sześciu miesięcy na jego wniosek. Wszyscy emeryci chcący nadal korzystać z przywilejów wynikających z członkostwa w naszej organizacji mają obowiązek do 31 sierpnia br. uregulować składki za 2023 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (01.03.2023)

WZD NSZZ Solidarność przy PŻM

Komunikaty związkowe

Bezpieczeństwo i ochrona marynarzy
2024-05-28
Choroba/wypadek na statku - odszkodowania
2024-05-28

Aktualności

25 czerwca każdego roku
2024-06-25
Podwójna księgowość to nielegalny system księgowy
2024-05-28
Wniosek do posłów i strony rządowej o reaktywowanie polskiej floty morskiej pod polską banderą
2024-05-08
"Zielony Ład"