Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Pl. Rodła 8 pok. 1106
70-419 Szczecin
tel. 91 359 40 78
91 359 40 79
91 359 40 85
www.pzm-solidarnosc.org.pl
biuro@pzm-solidarnosc.org.pl

UCHWAŁA XIV WZD NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy PŻM nr4/2023 z dnia 01.03.2023
ws. wprowadzenia obowiązku opłacania składki związkowej przezemerytów NZSS "Solidarność" przy PŻM

WZD MOZ NSZZ "Solidarność" przy PŻM wprowadza obowiązek opłacania składki związkowej przez emerytów w wysokości 10 PLN miesięcznie, opłacanej jednorazowo do dnia 31 stycznia za dany rok. Nie opłacenie składki będzie skutkowało wykreśleniem z listy członków MOZ NSZZ „Solidarność” przy Polskiej Żegludze Morskiej zgodnie z Uchwałą Finansową KZD NSZZ "Solidarność" Uchwałę wprowadza się w związku z brakiem podstawy do zwalniania wszystkich emerytów z opłacania składki związkowej. Zgodnie z Uchwałą Finansową KZD NSZZ "Solidarność" Międzyzakładowa Komisja może zwolnić członka związku z opłacania składki związkowej na okres do sześciu miesięcy na jego wniosek. Wszyscy emeryci chcący nadal korzystać z przywilejów wynikających z członkostwa w naszej organizacji mają obowiązek do 31 sierpnia br. uregulować składki za 2023 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (01.03.2023)

WZD NSZZ Solidarność przy PŻM

Komunikaty związkowe

Nigdy nie będziemy podpisywać umowy programowej z jakąkolwiek partią polityczną
Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce NSZZ "Solidarność" do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, która odbędzie się w dniach 15 - 16 kwietnia 2023 r.
Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w akcji Przesiewy z Medicover Optyk i Lynx Optique - profilaktyczne przesiewowe badanie wzroku, którą zorganizowaliśmy w trosce o Państwa zdrowie w siedzibie naszej firmy.
2023-01-10

Aktualności

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-11
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.
2020-09-07