Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Pl. Rodła 8 pok. 1106
70-419 Szczecin
tel. 91 359 40 78
91 359 40 79
91 359 40 85
www.pzm-solidarnosc.org.pl
pzmsolidarnosc@wp.pl`

UCHWAŁA XIV WZD NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy PŻM nr4/2023 z dnia 01.03.2023
ws. wprowadzenia obowiązku opłacania składki związkowej przezemerytów NZSS "Solidarność" przy PŻM

WZD MOZ NSZZ "Solidarność" przy PŻM wprowadza obowiązek opłacania składki związkowej przez emerytów w wysokości 10 PLN miesięcznie, opłacanej jednorazowo do dnia 31 stycznia za dany rok. Nie opłacenie składki będzie skutkowało wykreśleniem z listy członków MOZ NSZZ „Solidarność” przy Polskiej Żegludze Morskiej zgodnie z Uchwałą Finansową KZD NSZZ "Solidarność" Uchwałę wprowadza się w związku z brakiem podstawy do zwalniania wszystkich emerytów z opłacania składki związkowej. Zgodnie z Uchwałą Finansową KZD NSZZ "Solidarność" Międzyzakładowa Komisja może zwolnić członka związku z opłacania składki związkowej na okres do sześciu miesięcy na jego wniosek. Wszyscy emeryci chcący nadal korzystać z przywilejów wynikających z członkostwa w naszej organizacji mają obowiązek do 31 sierpnia br. uregulować składki za 2023 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (01.03.2023)

WZD NSZZ Solidarność przy PŻM

Komunikaty związkowe

Podróżuj z Unity Line ze specjalnym rabatem!
2024-05-16
Wielkanoc 2024
MK NSZZ Solidarność przy PŻM przypomina, że zgodnie z uchwałą NR 4 /2023 Walnego Zebrania Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy PŻM emeryci pragnący pozostać członkami naszej organizacji są zobowiązani do uregulowania składek członkowskich. W związku z powyższym wzywa się do niezwłocznego uregulowania / w terminie nie dłuższym niż 30 dni/ zaległych składek.

Aktualności

Wniosek do posłów i strony rządowej o reaktywowanie polskiej floty morskiej pod polską banderą
2024-05-08
"Zielony Ład"
zasady refundacji za wypoczynek sobotnio-niedzielny w OW Drawno w 2024r
Dnia 28 marca 2024 roku otrzymaliśmy bardzo dobrą i obiecującą wiadomość z Rady Dialogu Społecznego
2024-04-03