Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 65/2021

2021-08-02

Polska Żegluga Morska w Szczecinie pilnie poszukuje marynarzy do zatrudnienia w załogach pływających w zawodzie...

Polska Żegluga Morska w Szczecinie pilnie poszukuje marynarzy do zatrudnienia w załogach pływających w zawodzie:

 • starszych oficerów
 • 2 mechaników
 • starszych marynarzy
 • marynarzy
 • ślusarzy (z umiejętnością toczenia i spawania)
 • magazynierów maszynowych (z umiejętnością toczenia i spawania)
 • motorzystów
 • kucharzy
 • młodszych kucharzy
 • stewardów

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia pracy na statkach w żegludze międzynarodowej:

 1. Indywidualne techniki ratunkowe
 2. Ochrona przeciwpożarowa stopień podstawowy
 3. Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
 4. Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna
 5. ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE PROBLEMATYKI OCHRONY STATKU, *Szkolenia organizowane przez morskie ośrodki szkoleniowe MMS, pl.Rodła 8, Szczecin
 6. Szczepienie przeciwko żółtej febrze
 7. Paszport, wiza USA

 

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Kadr Morskich Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie
tel.: (+48 91) 3594 159, (+48 91) 3594 158, (+48 91) 3594 161