Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

Stella Maris - Zaproszenie

ZAPROSZENIE

 

W tym roku przypada 100-na rocznica zaślubin Polski z morzem
i 75-ta rocznica powrotu Pomorza Zachodniego do Ojczyzny.

Chcąc  uczcić te jubileusze zapraszamy Szanownych Państwa
na Uroczystą Mszę św.
pod przewodnictwem J. E. Księdza Arcybiskupa Andrzeja DZIĘGI, Metropolity szczecińsko-kamieńskiego,
która odbędzie się

w Kościele Morskim przy ul. Św. Ducha 9
15 marca o godz. 12:00

Jeśli posiadają Państwo sztandar – prosimy o przybycie wraz z pocztem. Niech nasza obecność pod swoimi sztandarami będzie manifestacją
i świadectwem, że morskość Szczecina i całego Pomorza oraz pomyślność naszej Ojczyzny są dla nas bardzo ważne.Z wyrazami szacunku

        
Ks. Stanisław FLIS SAC
Duszpasterz Ludzi Morza