Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT NR 26

2020-03-25

Informujemy, że Dział Kadr Morskich PŻM w związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemią korona wirusa oraz decyzją kolejnych krajów o zamykaniu swoich granic, podjął decyzję o tymczasowym wstrzymaniu regularnych podmian załogowych. W indywidualnych przypadkach kadry zobowiązały się szukać możliwości repatriacji, ale z dnia na dzień możliwości te są coraz bardziej ograniczone. ...

Sytuacja jest dynamiczna i Kadry Morskie nie są  w stanie podać terminów wznowienia regularnych podmian. O wznowieniu regularnych repatriacji będziemy informować, jak tylko stanie się to możliwe.

Normalnie kursują promy Unity Line, ponieważ ruch tranzytowy towarów pomiędzy Polską i Szwecją nie jest wstrzymany. Jeśli chodzi o pasażerów, do Polski wpuszczani są jedynie obywatele naszego kraju, którzy po spisaniu danych osobowych kierowani są na dwutygodniową domową kwarantannę.

W trosce o pracowników morskich PŻM pozostających na lądzie wystosowaliśmy odpowiednie pismo  w którym zwracamy się min. o umożliwienie otrzymania pożyczki pracowniczej w USD tzw. chwilówki oraz o rozpatrzenie możliwości przyjęcia pracowników stałych do PŻM PP (za minimalnym krajowym wynagrodzeniem).

O wynikach poinformujemy w osobnym komunikacie.

Przewodniczący MK NSZZ Solidarność PŻM

Jacek Kramarczyk